Eksempel: Du vil at en Oppgave skal kjøres hver fredag klokken 15:30
  • Dobbelklikk på en Planlagt oppgave (eller legg til en ny).
  • Marker "Aktivert" og "Fredag".
  • Sett klokken til 15:30.
  • Marker den/de Oppgaven(e) (i listen) som skal states på det angitte tidspunktet.
  • Velg "Ok".
Lukk vindu